• Arkitektur kan defineres som en syntese af konstruktion, funktion og form, der har til formål at skabe fysiske og åndelige rammer for menneskelig udfoldelse. De konstruktive og funktionelle aspekter forløses i formen, der rummer den egentlige kunstneriske bearbejdning.

  • Arkitekturens grundlæggende opgave er at skabe rum for aktivitet. Mens den fysiske ramme, der giver beskyttelse mod klimaet, udgør det umiddelbare og praktiske formål, hører det også til arkitekturen at give den fysiske beskyttelse en meningsfuld form. Arkitekturens væsen er således både materielt og abstrakt.

  • En lokal arkitekturstrategi skal kunne anvendes i dialogen med ejere og bygherrer, i såvel lokalplanlægningen som i sagsbehandlingen. En af de store udfordringer i de senere år har været både at sikre de store bevaringsværdier i de eksisterende bymiljøer og boligområder, samtidig med at der gives plads for nytænkning inden for arkitekturen og en langsigtet fornyelse af by- og boligområderne.

  • Et særtræk ved arkitektur er, at den uundgåeligt indgår i et samspil med andre former. Hvad enten en bygning ligger i det åbne landskab eller i byen, vil arkitekturen blive udformet i forhold til sine omgivelser og oplevet i sammenhæng med dem.

Byrådet er glade for at kunne præsentere en Arkitekturstrategi for Esbjerg Kommune.

Målet er at sætte fokus på de fine bymiljøer og bygninger, der præger vores fysiske miljø. Vi vil gerne fortælle, hvilke visioner byrådet har for at fastholde og udvikle disse kvaliteter, så vi fortsat er en attraktiv kommune at leve og bosætte sig i. Vores 3 tidligere kommuner, Esbjerg, Bramming og Ribe, har haft forskellige forudsætninger og har opstillet forskellige målsætninger for arkitektonisk kvalitet og bevaring af kulturværdier. Det har derfor været afgørende, at Esbjerg Kommune får en samlet Arkitekturstrategi. Esbjerg Kommune vil være bevidst om at skabe kvalitet i egne projekter - og gå foran med inspiration og vejledning til borgere og private bygherrer. Vi skal værne om de mange kvaliteter, men også sikre fortsat udvikling. Målet må være, at Ribe skal blive ved med at være Danmarks smukkeste middelalderby, Esbjerg skal fastholdes som landets mest helstøbte by i historicistisk stil, men også give plads til moderne arkitektur. I Bramming og de øvrige stationsbyer skal der værnes om det særlige stationsbymiljø, ligesom vi skal sikre de unikke kulturmiljøer i landsbyerne på kanten af marsken og i landsbyerne langs åerne.