Generelt fokus

Generelle fokusområder

Generelle fokusområder

Arkitekturens grundlæggende opgave er at skabe rum for aktivitet. Mens den fysiske ramme, der giver beskyttelse mod klimaet, udgør det umiddelbare og praktiske formål, hører det også til arkitekturen at give den fysiske beskyttelse en meningsfuld form.

Arkitekturens væsen er således både materielt og abstrakt; materielt, fordi det er bundet i den fysiske virkelighed; abstrakt, fordi det kunstneriske aspekt omfatter en tolkning af bygningen og dens placering i tid og rum