Arkitektur har til alle tider været international

Arkitektur har til alle tider været international

Hvad der blev moderne i et land, blev kort efter efterlignet i andre lande. De internationale strømninger har især slået igennem i de danske storbyer, hvorimod de mindre byer og landsbyer har været præget af lokale bygmestres formåen og opfattelse af god byggeskik. Især Esbjerg er præget af den historicistiske arkitektur, men også Ribe har klare arkitekturretninger repræsenteret f.eks. i hollandsk renæssance og gotikken i Domkirken. Arkitekturstilen blev tilpasset den by, som huset skulle bygges i. Der har altid været forskel på de danske byers skala. Brud med denne skala forringer ofte bybilledet. Bygningers fleksibilitet er en væsentlig faktor. Offentlige bygninger såsom missionshuse, posthuse og elværker, hvis funktion er ophørt, overgår i disse år til andre formål.

Moderne arkitektur
Igennem de senere år har der været høj byggeaktivitet i Danmark. Den mest fremtrædende byggestil i dag er en international modernisme, hvor bygningerne skal være individuelle og markante. Samtidig giver nye materialer og moderne teknologier muligheder for at eksperimentere og skabe helt anderledes arkitektur. Det er Esbjerg Kommune åben overfor, så længe det bidrager positivt til bymiljøet. Det er vigtigt at vurdere de enkelte bydeles evne til at optage anderledes huse og at indpasse husene fra start i de nye boligområder, f.eks. med større byggegrunde.

Højt eller lavt byggeri
Der har specielt i Esbjerg gennem de senere år været ønsker om at opføre større byggerier i eksisterende byområder efter nedrivning af mindre bygninger. Der skabes dermed ofte en konflikt mellem bevaring af eksisterende bymiljøer og opførelse af anderledes bygninger. Det er derfor vigtigt at udpege og planlægge områder, hvor anderledes huse, f.eks. højhuse, kan bidrage positivt til et arkitektonisk løft af bydelen og kan skærpe Esbjerg som storby.

Særlige byggematerialer
Sammen med den modernistiske arkitektur er der kommet mange nye byggematerialer på markedet. De nye materialer giver nye muligheder for at skabe anderledes bygninger. Byggeloven er samtidig blevet ændret, så det er muligt at bygge højere og tættere på nabobygninger, uden krav til bygningens arkitektur og materialevalg, hvis det ikke strider mod gældende planer. Der stilles samtidig krav om mere isolering ved ombygninger og nybyggeri, hvilket kan ændre bygningers udseende markant. Der er derfor et øget behov for vurdering og planlægning i vores byer og landområder.