...vi lægger vægt på

...vi lægger vægt på

...vi lægger vægt på

  • Byernes arkitektur, bygningsskala og tæthed skal respekteres.
  • Byernes historiske udgangspunkt skal respekteres.
  • Arkitektoniske udtryk, der bygger videre på historien og giver særpræg, lokal identitet og udvikling, skal fremmes.
  • Ny bebyggelse skal have en udformning, der giver mulighed for fleksibel indretning efter tidens behov.
  • Områder til moderne, anderledes byggeri i skala, arkitektur mv. skal udpeges.
  • Ved byggeri med stor synlighed, ikke mindst erhvervsbyggeri ved indfaldsvejene, skal der arbejdes særligt med arkitektur, facader, placering af byggeri, beplantning, belægning mv.
  • Hvis byggeri skal bryde byskalaen, skal byggeriet tilføre bymiljøet en ekstra kvalitet.