Sommerstemning i Vongsbølparken, Esbjerg

Byrum skaber byliv

Byens forskellige rum og kvaliteten af rummene er afgørende for byens miljø og dermed for et godt byliv. Byens torve og handelsgader har altid virket tiltrækkende på mennesker. Behovet for at møde andre mennesker og behovet for at sælge eller købe varer har fået folk til at bosætte sig i byerne. I dag er levende og smukke byrum afgørende for byernes positive udvikling, og der vil i de kommende år blive arbejdet med at forbedre og udvikle byrum i hele kommunen.

Flere ønsker til byrummene
I dag er der mange ønsker til byens rum. Tidligere var det nok, hvis byens torv kunne gøres bilfrit og hovedgaden kunne ændres til gågade. I dag ønskes, ud over gode handels- og cafémiljøer også legesteder, kulturtilbud og aktivitetsmuligheder. Der er også ønsker om rolige opholdssteder samt byrum, og parker, der bare er smukke og behagelige at opholde sig i. Samtidig med at byerne fortættes øges biltrafikken og behovet for parkeringspladser. Parkeringsforholdene søges forbedret ved opførelse af parkeringshuse og parkeringspladser i kanten af bymidterne.

Vigtige byrum og parker
I Esbjerg Kommune er Domkirkepladsen i Ribe og Torvet i Esbjerg de mest betydningsfulde pladser. Domkirkepladsen markerer Ribes naturlige centrum og kan bruges til mange aktiviteter. Denne enkle, smukke plads har det nødvendige frirum omkring den store domkirkebygning. Torvet i Esbjerg fungerer i det daglige som byens centrale mødested med et rigt caféliv og mange arrangementer lige fra marked og store koncerter til skøjtebane om vinteren. I mindre skala har Bramming Strygejernet. Det er et flot byrum, som fungerer som byens midtpunkt. Byrummet indbyder til ophold og danner rammen om daglige aktiviteter, markedsdage og byfester. Ved etablering af nye byrum skal der fremover arbejdes mere med midlertidige opholdssteder, så det er muligt at eksperimentere inden byrummet indrettes permanent. I vores største bysamfund er parkerne vigtige som åndehuller til rekreation og samvær. Det gælder f.eks. Byparken og IC Møllerparken i Esbjerg, Vedels Anlæg og Slotsbanken i Ribe samt Lyst-anlægget og Skulpturparken ved Egnsmuseum i Bramming.