Kommunens kulturarv

Kommunens kulturarv

Esbjerg Kommune har en meget varieret og værdifuld kulturarv, som er værd at beskytte og udnytte i udbygningen af kommunen. En del af kulturarven har direkte turistmæssig attraktionsværdi. Det gælder Ribe by, marsklandskabet, landsbyerne langs Vadehavet og området langs kysten nord for Esbjerg. En stor del af kulturarven ligger inde i landet, primært langs åerne. Den helstøbte bykerne i Esbjerg og i stationsbyerne er også en vigtig del af kulturarven.

Kommuneatlas og Kommuneplan
De tidligere Ribe og Esbjerg Kommuner fik begge udarbejdet Kommuneatlas. Kommuneatlas er en registrering af bevaringsværdier i byer, landskaber og bygninger. Bramming Kommune havde i stedet registreret en del bevaringsværdige bygninger især i byerne. Alle disse bevaringsværdige bygninger er sammen med bevaringsværdige kulturmiljøer fra Kulturarvsatlas for Vadehavet nu optaget i Kommuneplanen. I områder med bevaringsværdige kulturmiljøer skal der være særlig fokus på, at nye bygninger skal tilpasses omgivelserne med hensyn til placering, proportioner og materialer. Det kan således ikke forventes, at der uden videre kan nedrives bevaringsværdige bygninger eller opføres bygninger, der skiller sig markant ud fra miljøet i de bevaringsværdige kulturmiljøer.

Bevaringsværdige bygninger
Bygninger er registreret i Kommuneplanen, hvis de har en bevaringsværdi på 1-5, hvor 5 er middel bevaringsværdi. Af Kommune- planens rammedel fremgår, at bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret, hvis de ligger i et bevaringsværdigt kulturmiljø. Alle andre steder er det alene bygninger med høj bevaringsværdi på 1-3, der skal søges bevaret. Det er ikke sådan, at et bevaringsværdigt hus ikke kan nedrives eller ændres. Der vil dog foregå en sagsbehandling i byggesagen, der sikrer, at der tages de nødvendige bevaringshensyn.

Byens træer og grønne områder
Lige så vigtigt det er at passe på de historiske bygninger, er det at passe på og bevare byernes grønne karakter. Byernes grønne rum er skabt i forskellige perioder og bærer præg af tidens strømninger.