Detalje af SydEnergi''s domicil på Vildsundvej i Esbjerg

Traditionelle materialer i hundreder af år

I mange hundrede år blev bygninger opført med ydervægge af mursten og tage af strå. Tagene blev senere udført med tegl eller naturskifer, mens vinduer og døre var af træ. Tagformen var altid et sadeltag med ca. 45 graders hældning. En bygningsstil der senere udviklede sig til bedre byggeskik huse. Naturskifer på tagene er en udenlandsk tradition, som blev almindelig i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. Tagpap anvendes som tagbelægning fra omkring 1870, hvor de første tagpapfabrikker blev etableret i Danmark. I 1930 kom nye materialer, idet husene skulle være enkle og funktionelle - funkishusene. Tagene blev flade, ydermurene blev støbt i beton, og vinduerne blev udført uden sprosser i tynde jernrammer. Efter krigen opstod der et stort byggeboom hvor man igen forlod den funktionalistiske byggestil. Parcelhusene og etagebyggeriet i kommunen er stort set opført i traditionelle materialer og byggestil. Omkring år 2000 blev den funktionalistiske stil igen taget ind i varmen, nu kaldet ”kubistisk” byggestil eller ”nymodernisme”. Det er vigtigt at bevare de tids-typiske materialer i arkitekturen.

Nye produkter
Der bliver hele tiden udviklet nye bygningsmaterialer. Ny teknologi og ny ressourcebevidsthed fra forbrugerne er med til at fremme nye facadebeklædninger og nye vindues- og tagmaterialer. Samtidig stiller bygningsreglementet store krav til isolering. Ved ombygninger med ny isolering skal der være fokus på at bevare det oprindelige bygningsudtryk. De nye materialer giver nye muligheder for at skabe anderledes bygninger, men giver også nye udfordringer i bymiljøet. Glaseret tegl er ikke et nyt produkt, men er som noget nyt de senere år dukket op på mange huse. Disse tage passer til arkitekturen på enkelte hustyper, mens det på andre huse ikke ser harmonisk ud med et glaseret tegltag. Desuden kan genskin fra blanke tage genere naboer. Solceller kan, ligesom blanke tagsten, give problemer med genskin, og de bør derfor være refleksfri. Ved nybyggeri skal solceller søges indarbejdet i tag- eller vægflader. Det er vigtigt at fastlægge, hvor der ikke ønskes blanke tegl og solceller. Det samme gælder for plastvinduer og træ-alu vinduer. Små husstandsmøller er ikke ønskværdige i boligområder, da de vil bryde det arkitektoniske helhedsindtryk.