Hvad er arkitektur?

Hvad er arkitektur?

Arkitektur er kunsten at varetage formgivning af bygninger, rum, fysiske strukturer og miljøer. I arkitekturen arbejdes med mange elementer, herunder bl.a. rumlighed, skala, materialer, lys og skygge for at opnå det rette arkitektoniske udtryk.

hvad er Arkitektonisk kvalitet?
Arkitekturstrategien handler ikke om god eller dårlig smag, men om at sætte fokus på historiske, arkitektoniske og landskabelige sammenhænge. Arkitekturstrategien er især rettet mod at sikre arkitektonisk kvalitet i bygninger og i de sammenhængende bebyggede miljøer. Administrationen sker gennem kommune- og lokalplanlægning og byggesagsbehandling, hvor rådgivning er en vigtig del. Ifølge Planloven skal kommunen gennem kommune- og lokalplanlægning udarbejde rammer, så de fysiske miljøer udvikles og så der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.

Stedet afgør, hvad der er god arkitektur
Hvad der er god arkitektonisk kvalitet i et fredet hus i Ribe, gælder ikke hvis huset blev flyttet til Kongensgade i Esbjerg. Tankeeksperimentet bliver endnu tydeligere, hvis et flot stort hus fra Kongensgade i Esbjerg blev flyttet ned midt i Ribe bymidte. Det er således god arkitektur, når bebyggelsen passer ind i ”stedets ånd” med hensyn til arkitektur, materialer, bygningsskala og bymiljø.

Tradition for god tilpasning af nybyggeri
I Esbjerg Kommune er der en lang tradition for at opføre nye bygninger, der i højde, arkitektur og materialevalg er godt tilpasset til nabobygningerne. Arkitekturstilen kaldes ”infill” – fordi man fylder et hul i husrækken op med et hus, der passer ind i miljøet.

Indpasning af moderne, anderledes byggeri
Indpasning af byggerier med anderledes arkitektur, proportioner og materialer vil derimod normalt kræve særlig beliggenhed i forhold til nabobygninger, hvis bygningen skal opfattes som arkitektonisk vellykket. Hvis skalaen overskrides skal formålet være, at der opnås en særlig virkning i forhold til de omkringliggende bebyggelser. Højhusbyggeri skal desuden vurderes i forhold til indbliksgener for naboer, skyggevirkninger, vindturbulens samt påvirkning af bymiljøet, inden der kan udarbejdes plangrundlag.

Klimatilpasning
Ved tiltag i forbindelse med klimatilpasning skal disse ske i overensstemmelse med stedets arkitektur og miljø.