Lokalt fokus

Lokale fokusområder

Lokale fokusområder

En lokal arkitekturstrategi skal kunne anvendes i dialogen med ejere og bygherrer, både offentlige og private, og i såvel lokalplanlægningen som i sagsbehandlingen.

Nutidig arkitektur
En af de store udfordringer i de senere år har været både at sikre de store bevaringsværdier i de eksisterende bymiljøer og boligområder, samtidig med at der gives plads for nytænkning inden for arkitekturen og en langsigtet fornyelse af by- og boligområderne.