...vi lægger vægt på

...vi lægger vægt på

...vi lægger vægt på

  • En bæredygtig udvikling i boligområderne skal understøttes og styrkes, bl.a. ved at skabe mulighed for fortætning og ved at fremme energirigtigt byggeri.
  • Eksisterende boligområder skal vurderes i forhold til muligheden for fortætning.
  • Ved fortætning med tæt-lav byggeri i eksisterende boligområder skal der sikres en kvalitetsmæssig sammenhæng.
  • Bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger skal bevares og styrkes i forbindelse med renovering og tilbygning.
  • Nybyggeri i eksisterende boligområder tilpasses med hensyn til højde og volumen, så eksisterende kvalitet og karakter bevares, og der opnås mindst mulig gene for naboerne med indblik og skygge.
  • Boligområder etableres med fysisk og visuel sammenhæng ved valg af rammer for arkitektur, placering af bebyggelse, beplantning mv.
  • Nye boligområder skal via en grøn struktur og stier have sammenhæng med tilstødende områder.
  • I boligområder skal der sættes fokus på at skabe trygge rammer. I boligområder skal der skal gives mulighed for at imødekomme fremtidens boligformer og tages højde for ændrede klimaforhold.