Brammings bymidte

Brammings bymidte

Stationsbyen Bramming blev anlagt i samme tidsperiode som Esbjerg, hvilket betyder, at byggestilen er ens i de to byer. Den største forskel mellem Esbjerg og Bramming var husenes størrelse og antal. Vækst og byggeboom i Esbjerg smittede af på Bramming, og fra 1890’erne voksede Bramming stærkt. Ribevej, Storegade, Nørregade og Jernbanegade lå i bymidten og blev først bebygget med 1 etages huse, nogle af dem med høje facader. Senere kom 2 etages huse med forretninger i stueetagen og beboelse ovenpå. Stilarten var historicistisk med dekorationer, mønster-murværk og markante gesimser. I Jernbanegade lå de store offentlige institutioner som stationsbygningen, posthuset og lægehuset. Nørregade var en mangfoldig butiksgade, men udviklede sig også til datidens industrikvarter med mølle, fabrikker og en ny kirke, Sankt Ansgar Kirke fra 1915. Ribevej blev i starten bebygget med både butikker og industri, men den store byudvikling skete hovedsagelig nord for jernbanen. Storegade blev den nye bys hoved-forretningsgade med masser af butikker, forsamlingshus, hoteller og én af de første biografer i Danmark, Kosmorama. Lystanlægget på Plantagevej og haven ved Sommerlyst i Storegade var nogle af byens første grønne byrum. Lige siden byens fødsel har alléer og parkområder sat sit grønne præg på byen.

Villakvarterer
Næste vækstperiode startede omkring 1905, hvor nye villakvarterer begyndte at vokse op nord for jernbanen. Det første villakvarter blev skabt som en meget bevaringsværdig helhed på Fengers Allé. Husene er bygget fra 1907-1920, og stilarten bar stadig præg af den historicistiske periode med dekorationer og skifertage. Men den nye stilperiode, bedre byggeskik, satte også sit tydelige spor med hvidpudsede facader, sprossede vinduer og røde tegltage.

Bramming op til i dag
I anden halvdel af 1900-tallet er Bramming vokset yderligere, hovedsagelig nord for jernbanen. Her ligger industrikvarterer især mod vest og nye parcelhuskvarterer mod nord. I Storegade er der blevet revet en del huse ned og bygget nyt, men der er stadig mange fine, bevarings- værdige bygninger. Det samme gælder bevaringsværdige enfami-liehuse i bedre byggeskik stilen i villakvartererne.