Handelsstedet Ribe

Handelsstedet Ribe

Byen er opbygget på flade sandbanker midt i åudløbet for Ribe Å. Allerede i 700-tallet blev der etableret en handelsplads på stedet og i hele vikingetiden havde Ribe stor betydning. Senere overtog kirken og kongemagten kontrollen med byen og fik sat deres afgørende aftryk med både Domkirke, kongeslottet Riberhus på borgbanken og adskillige kirker og klostre. Kirkerne og klostrene blev dog, undtagen Sct. Catharinæ Kloster, revet ned efter reformationen i 1536. Næsten samtidig blev slottet forladt og senere revet ned, så kun borgbanken står tilbage. Byen blev ramt af storbrand i 1580, og Ribe havde en nedgangstid i 1600-tallet. Omkring 1800 fik byen igen et opsving, så mange af de huse, der blev bygget i den periode, præger byen i dag. Efter jernbanen kom til byen i 1874 fik Ribe yderligere gang i både erhvervs- og boligudviklingen.

Byens udvikling
Den ældste bebyggelse lå nord for Ribe Å. Efter Domkirken blev opført år 1100-1200 tog byudviklingen fart syd for åen. Omkring 1250 blev der bygget en dæmning med 3 vandmøller og broer, der i dag udgør hovedgaden (Dammene). Det var også i denne periode, at Riberhus Slot blev opført på banken mod vest. Skibbroen er opstået ved opfyldning i åen. I 1800-tallet begyndte en større erhvervsudvikling på den nordlige side af åen, hvor Ribe Jernstøberi stadig ligger. Da jernbanen kom til byen i 1874, blev den også placeret nord for åen og forbundet med byen i en ny markant akse med et gadegennembrud til Det gamle Rådhus. Efter 1900 kom Tange-, Kurveholm- og Kongensgadekvarteret til. I nyere tid er byen primært vokset med villaområder mod nord og øst samt erhvervs- og forretningsområder mod nord.

Markant byprofil
Der er et storslået samspil mellem Ribe by og det omkringliggende landskab. Ribes profil - byens skyline - virker høj i det flade landskab. Markant ses Domkirkens tårn over mange kilometers afstand - og tættere på ses tårnet på Sct. Catharinæ Kirke og vandtårnet. Ribes skyline er meget sårbar. En høj bygning eller høje master kan ødelægge denne specielle profil.

Helstøbt bykerne
De velbevarede granitbelagte pladser, gader og slipper er sammen med åsystemet, broerne ved sluserne og Skibbroen den rygrad, der binder hele bymiljøet sammen og giver Ribe sin helt særegne karakter. Mange af de grønne gårdrum løber ned til Ribe Å. Det er vigtigt, at byens huse, belægninger, belysninger, plankeværker, mure og haver med de store træer fastholdes i deres nuværende karakter eller udvikles i harmoni med det oprindelige udtryk. Bygningsstrukturen består overvejende af sammenbyggede husrækker, som følger gadernes og pladsernes forløb. Husene danner store sluttede karréer, der omkranser grønne områder med private haver og gårdrum. Byens harmoniske husrækker bærer præg af mange arkitektoniske stilarter såsom klassicisme og renæssance. For Ribe bymidte er der i 1963 tinglyst en bevaringsdeklaration på alle huse. Deklarationen er senere suppleret med en lokalplan for villakvartererne umiddelbart udenom bymidten. Mange af husene i Ribe bykerne er fredet. Der gøres en stor indsats for at bevare de enkelte bygninger fra ejernes side, men der er store udfordringer, fordi vedligeholdelse af de gamle bygninger er dyrt.