...vi lægger vægt på

...vi lægger vægt på

...vi lægger vægt på

  • Stationsbyernes særlige karaktertræk og kvaliteter skal bevares og understøttes.
  • Bymiljøer og bygninger af historisk og kulturel bevaringsværdi skal beskyttes og bevares.
  • Ved om- og nybyggeri skal det sikres, at det enkelte hus og byens karakter styrkes gennem bevaring eller nytolkning af stationsbyens arkitektur.
  • Der skal sættes fokus på stationsbyernes forskellige identitet og potentialer.
  • Den lokale interesse for at bevare og forskønne bymiljøerne skal styrkes.
  • De tætte sammenhænge mellem by og det omkringliggende landskab skal bevares og styrkes.