Indhold

Arkitektonisk kvalitet i planlægningen skal have høj prioritet
Gennem planlægning skal der sikres en høj arkitektonisk kvalitet i udviklingen af bymidterne, forstæderne, landsbyerne og det åbne land - både i byggeri og miljø.

Den arkitektoniske kulturarv skal vedligeholdes og udvikles
Den arkitektoniske kulturarv skal sikres gennem fokus på samspil mellem modernisering og restaurering af bygninger og byrum. Det skal bl.a. undersøges, hvordan Esbjerg Kommune kan bruge kulturarven til at fremme udvikling.

Nyskabende arkitektur skal tilføre Bæredygtigt og eksperimenterende byggeri
Der skal udlægges områder med mulighed for nyskabende byggeri. I udbyggede områder skal det undersøges, om afgrænsede områder kan gennemgå en mere moderne byomdannelse uden at forringe bymiljøet.

Offentligt byggeri skal have høj arkitektonisk værdi
Når Esbjerg Kommune står som bygherre, skal det tilstræbes, at byggeriet har en høj arkitektonisk og miljømæssig kvalitet.

Det støttede byggeri skal have høj arkitektonisk kvalitet
Der skal stilles krav til arkitektonisk kvalitet, krav til bygninger, udeområder og bæredygtighed, når der gives offentlig støtte til byggerier.

Privat efterspørgsel efter arkitektonisk værdi skal fremmes
Gennem planlægning og oplysningsarbejde skal kvaliteterne i Esbjerg Kommunes bygninger og miljøer inspirere til at højne kvaliteten i private byggerier.